Deze site is op 09.12.2018 voor het laatst bijgewerkt.
Parochiekerk Sint Jacobus Major 
Kerklaan 37
1921 BK Akersloot     
0251-312228                   
e-mail parochiecentrumjacob@quicknet.nl

NL87 RABO 0300 9595 16 
Pastor:     
Henk Hudepohl
Mob: 0613492565

Josef en Maria 2.0
De Musical van ons koor Aquarius
8, 14 en 15 dec!     Lees verder

Expositie Kerststallen
in de Jacobuskerk

Van 18 tot 26 dec.     Lees verder

ANBI  info:
https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA16002

PCI Info
https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA2105

Bij afwezigheid:
Mevr. M. Veldt, Startingerweg 31
1921 AH Akersloot 0251-310233

Weekendvieringen  
Lees meer